SMART BR1

ทรงพระเจริญ

วิสัยทัศน์

VISION

“Quality Land”
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพ 

นายเสริมฤทธิ์   หวายฤทธิ์ธนกุล

ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์