วิสัยทัศน์

VISION

“องค์กรชั้นนำ
คุณธรรมเป็นเลิศ”

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

หนังสือราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์