Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

ข่าวกิจกรรม

Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม eMENSCR ผ่านโปรแกรม ZOOM

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

2021-11-30 จำนวนที่เข้าดู 7 ครั้ง

สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2021-11-30 จำนวนที่เข้าดู 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.สระแก้ว เขต ๑

2021-11-26 จำนวนที่เข้าดู 35 ครั้ง

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-11-23 จำนวนที่เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ต่างเขต

2021-11-12 จำนวนที่เข้าดู 80 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

ITA : Integrity and Transparency Assessment

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

การประชุมปฏิบัติการ ITA Online โปรแกรม Zoom Meeting

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตทั้งหมด 

OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                             ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                             แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                             รายงานผลการดำเนินงานการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

                             รายงานผลการดำเนินงานการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

                             รายงานผลการดำเนินงานการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

                             รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

                    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                             รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                             รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                             รายงานผลการดำเนินงานการบริหารอัตรากำลังครูและบุลากรทางการศึกษา

                             รายงานผลการดำเนินงานการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                             ภาษาไทย

                             ภาษาอังกฤษ

                    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    แผนป้องกันการทุจริต

                    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

                    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ชุดการเรียนการสอนแกนกลาง

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 294
เมื่อวาน 321
เดือนนี้ 321
เดือนก่อนหน้า 9,847
ปีนี้ 58,291
ปีก่อนหน้า 0
ยอดเข้าชมทั้งหมด 58,585