ประชาสัมพันธ์

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒  ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี...

ข่าวล่าสุด