หน้าแรก ข่าวสาร

ข่าวสาร

1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม

สื่อการสอน "อักษรกระดาษทราย" พัฒนาการอ่านเขียน ของนักเรียนปฐมวัย นางสาวภัทรวดี หลุมแก้ว ครูผู้ช่วย รร.เขตการทางสงเคราะห์ 5...

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือพินิจจิตอาสา (จราจร)

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องอบรมโครงการฝึกพิเศษ มทบ.๒๖ มณฑลทหารบก ที่ ๒๖...

ประชุมคณะกรรมการรับผลงาน ทรงคุณค่า สพฐ.

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมเตรียมความพร้อมรับผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาค

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมรับผลงานดีเด่นรางวัลทรงคุณค่า OBCE AWARDS       ...

ประชุมทางไกลการชี้แจงภารกิจ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล...

ข่าวล่าสุด