หน้าแรก ข่าวสาร

ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบของคณะกรรมประจำสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๗...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนพัฒนาการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมีความรู้และเข้าใจ สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม...

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก)

รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ P-School Checking Program

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบ...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับ ซี.ซี.เอฟ

๑๓ โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจาก ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เพื่อหารือการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง รวมถึงการบริหารจัดการภายในค่ายลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน...

ข่าวล่าสุด