หน้าแรก ข่าวสาร

ข่าวสาร

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำรวจความต้องการ ความจำเป็น...

กีฬากลุ่ม รักศรัทธาเกมส์ ลำปลายมาศ ๓

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม รักศรัทธาเกมส์ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรัก      การออกกำลังกาย สร้างความรัก...

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ๓๖ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ๓๖ อัตรา เพื่อให้การดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ ความรู้...

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ Pre O-NET , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ Per O-NET และ O-NET ปีการศึกษา...

คัดกรองรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนควบรวมโรงเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดกรอง ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่อยู่ในแผนดำเนินการควบรวมโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม...

กีฬา-กรีฑานักเรียน “เมือง 8 เกมส์”

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  8 ร่วมกันจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "เมือง 8 เกมส์"  ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา และสร้างความรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาแก่นักเรียน เมื่อวันที่...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...

โครงการคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานอาชีพ รร.เสนศิริอนุสรณ์

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นำนักเรียนอนบาล -ม.3  เข้ารับการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานอาชีพ ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น 21-22 พฤศจิกายน 2562  เมื่อวันที่...

ข่าวล่าสุด