หน้าแรก ข่าวสาร

ข่าวสาร

สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม เรื่อง...

การผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กพิการ

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็กพิการ/พิเศษ โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็นออกเป็น...

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้สามารถคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้อบรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน...

สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย

เมื่อวันที 19 เมษายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพปงบุรีรัมย์ เขต 1...

สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรัก...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562   นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ข่าวล่าสุด