หน้าแรก ข่าวสาร

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมแนวคิดเพื่อจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน...

ข่าวล่าสุด