ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความรัก ความสามัคคี...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

ข่าวล่าสุด