ข่าวสาร

ประชุมบุคลากรในสำนักงานขับเคลื่อนองค์กร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ดาวเรือง บานสะพรั่งที่โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เปิดเผยว่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้พร้อมใจกับนำต้นดาวเรืองมาประดับตกแต่งรอบบริเวณโรงเรียน ตามที่รับฐาลได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ปลูกดอกไม้สีเหลือง...

ข่าวล่าสุด