ข่าวสาร

เมืองบุรีรัมย์ ๑ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับกลุ่มโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐...

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ส.น. ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ สุจริตคิดฐานสอง เมื่อวันที 6 กันยายน...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครนักการภารโรงในโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 จะดำเนินกสนคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข่าวล่าสุด