ข่าวสาร

ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนเครือข่ายสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายประยงค์...

๕ เขตพื้นที่การศึกษา นำนักกีฬาทีมชาติ ร่วมเสวนา “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ในงานเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา...

๕ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เสวนาวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา”

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ๒ ๓...

ข่าวล่าสุด