ข่าวสาร

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ แข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

ข่าวล่าสุด