ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

ศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้บริหารและบุคลากรจากทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ..กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พบครูโครงการภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน รุ่นที่ 3

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน  รุ่นที่ 3 พร้อมฝากให้ครูจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ active learning...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ IEP Online , SET , DMC

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐...

50 โรงเรียน ร่วมพัฒนาการอ่านเขียนกับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 50 โรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงและรับฟังความเห็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) หารือแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนคุณภาพ (กรณีสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน) เมื่อวันที่  31...

ข่าวล่าสุด