ข่าวสาร

ซักซ้อมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและเลขาฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ เพื่อให้นำไปขยายผลแก่โรงเรียนในกลุ่มให้ดำเนินการได้ถูกต้องตามกำหนด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  ที่ห้องประชุมเสนรังสรรค์  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

โรบินสัน สานฝันให้นักเรียน ปีที่ 12

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2562  บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  โดย คุณปิยะพร ...

การใช้สีชอล์กเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สีชอล์กเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแก่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม...

ชื่นชมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ทำคะแนนสอบได้เต็ม 100 คะแนน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

เข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี

ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันพุธ เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

ก.ต.ป.น.กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

ข่าวล่าสุด