ข่าวสาร

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น

 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่หอประชุมพิมานพรหม ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 นายประยงค์...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่หอประชุมพิมานพรหม นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

กิจกรรม สามัคคีรวมใจ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม “สามัคคีรวมใจ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓” เพื่อความสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตลอดปี...

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง ในการดําเนินงาน...

ต้อนรับ สพป.ตาก เขต ๒ ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือดีเด่น

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จาก สพป.ตาก เขต ๒ โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสุนการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจบุคลากรในสำนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ “งานได้ผล คนมีความสุข” เมื่อวันที่ ๒๖...

กิจกรรมเสริมสร้างความรัก สามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคี โดยการร่วมพิธีสงฆ์ จำนวน ๙ รูป รับพรต้อนรับปีใหม่...

กีฬากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ รักศรัทธาเกมส์

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา “รักศรัทธาเกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความรักสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕...

ข่าวล่าสุด