ข่าวสาร

การประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ก่อนเปิดเทอม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก Coaching Team

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ Video Conference การปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำ สพท.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ที่จมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายมานพ...

ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563...

ข่าวล่าสุด