ข่าวสาร

OPEN HOUSE โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นชอบร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขให้สอดรับกับนโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ. เมื่อวันที 22...

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว...

ข่าวล่าสุด