ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกล รับนโยบายรัฐมนตรี ศธ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม...

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือฝึกความมีระเบียบ วินัย ความรักสามัคคี มีจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดีงาม...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงความจงรักภักดี

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนาม MOU ผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement)    เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา...

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงและ      หาข้อสรุปร่วมกันในการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า บริสุทธิ์...

เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด