ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมบุคลากรติดตามการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วงไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562...

ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒...

ก.ต.ป.น. กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓

  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้าหนองโดนประสาทวิทย์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๑๖ อัตรา

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น...

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๒...

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 แข่งขันทักษะวิชาการ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน”

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 จัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันในงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 18...

โรงเรียนบ้านหนองแวงร่วมกับหอศิลป์บ้านเด็กจัดอบรม “ศิลปะไม่ยากอย่างที่คิด”

โรงเรียนบ้านหนองแวง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะแก่นักเรียน โดยมีวิทยากรจากหอศิลป์บ้านเด็กให้ความรู้ นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดเผยว่า โรงเรียนร่วมกับหอศิลป์บ้านเด็ก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -...

ข่าวล่าสุด