ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมกำหนดการประเมินรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ไหว้พระรับพร ต้อนรับปีกุน

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่...

ข่าวล่าสุด