ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ จ.น่าน

https://youtu.be/di31rw7DoAM เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2561 นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง...

ผอ.เขต รับโล่รางวัลลูกเสือดีเด่น

  เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์...

ข่าวล่าสุด