ข่าวสาร

เยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดควาย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

มอบเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาฯ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

Communicative English in the Classroom : Workshop

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน แก่ครูผู้สอนทุกระดับชั้น ทั้ง 201 โรงเรียน เมื่อวันที่ 31...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ....

ภาคเอกชนสนับสนุนการศึกษาเยาวชนที่โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562  คุณมาโนช มณีกาญจนเลิศ  คุณบุษราคัม แก้วโกย และคณะผู้มีจิตศรัทธาเพื่อการศึกษา...

นักเรียนโรงเรียนยางฯ รับทุนการศึกษาโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอลำปลายมาศ ออกหน่วยบริการอำเภอลำปลายมาศยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขตามนโยบายของรัฐบาล พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำทีมบริหาร สพป.พบเพื่อนครูรับเปิดเทอมใหม่

 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดโครงการ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พบเพื่อนครู "เข้าใจ...

ข่าวล่าสุด