ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมแนวคิดเพื่อจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่...

ข่าวล่าสุด