ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นกำลังใจ การตรวจติดตามและสังเกตการณ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

บุรีรัมย์ เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลและกำหนดปฏิทินการสรรหาและเลือก ก.ต.ป.น.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลจาก สพฐ. เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธิการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)...

บุรีรัมย์ เขต 1 ให้ผู้สอบได้และขึ้นบัญชีไว้รายงานตัวทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

ผู้ตรวจราชการ ศธ. เยี่ยมให้กำลังใจการเรียนทางไกลในสถานการณ์ COVID-๑๙

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน...

การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายนำสู่การปฏิบัติพร้อมรับการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน...

ข่าวล่าสุด