ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม Cluster ๑๒ , ๑๓ และ ๑๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัด ๑๒ , ๑๓ ,...

ข่าวล่าสุด