ข่าวเด่น

คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ใหม่ก่อนแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET อ.ลำปลายมาศ และ อ.ชำนิ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET อ.เมืองบุรีรัมย์ และ อ.บ้านด่าน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันแรก พบว่าแต่ละสนามสอบดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 1...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเตือนโรงเรียนเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเตือนโรงเรียนในสังกัด เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบของคณะกรรมประจำสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๗...

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑   ภาพชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

โรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สนองยุทธศาสตร์ชาติ "สร้างสังคม...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นชอบร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขให้สอดรับกับนโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ. เมื่อวันที 22...

บุรีรัมย์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กรและ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS...

ข่าวล่าสุด