หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

โครงการปลอดขยะ ปลอดโรค โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงร่วมกับชุมชน

ฺเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต...

การพิจารณากลั่นกรองขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

โครงการรักษ์ภาษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษา คัดเลือกผลงานนักเรียนจากแต่ละกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

ศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้บริหารและบุคลากรจากทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ..กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด