หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิด “อาคารประชาสามัคคีอนุสรณ์”

  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการออนไลน์การเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ มาตรฐาน การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการออนไลน์การเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าว สพฐ”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะตรวจ ติดตามฯ จากศึกษาธิการภาค ๑๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สรรหาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งครบวาระ เมื่อวันที่...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเทอร์โมสแกน เจลแอลกอฮอล์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเทอร์โมสแกน (Thermo Scan) และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่โรงเรียน       ในสังกัด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

Army Delivery “จัดกระเป๋า ส่งน้องเรียน”

มณฑลทหารบกที่สองหก ค่ายสมเด็จเเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ Army Delivery “จัดกระเป๋า ส่งน้องเรียน” โรงเรียนบ้านฝังงา...

ข่าวล่าสุด