หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมรับผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาค

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมรับผลงานดีเด่นรางวัลทรงคุณค่า OBCE AWARDS       ...

ประชุมทางไกลการชี้แจงภารกิจ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล...

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ “ค่ายดนตรี กวี ศิลป์”

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่สนามโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางการรับเด็กเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมรับทราบแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายและป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรค และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรดูแลใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ...

เยี่ยมค่ายลูกเสือ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม...

สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลความขาดแคลนอาคารเพื่อการจัดสรรงบประมาณ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  นายพิพัฒน์ เพชรพรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความขาดแคลนและความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน...

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน ๘,๘๑๐ บาท  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์...

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ RT

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน RT : Reading Test กำหนดการสอบในวันศุกร์ที่...

ข่าวล่าสุด