หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน...

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 จำนวน...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบ CCT และขยายผลให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๑๖ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๖ อัตรา เมื่อวันที่ ๔...

ครูมัทนา พรมป่าชัด ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

นางมัทนา  พรมป่าชัด  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองโสน อ.เมืองบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ส่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้เกษียณอายุราชการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแสดงความยินดีในวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมบุคลากรติดตามการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วงไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562...

ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒...

ก.ต.ป.น. กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓

  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้าหนองโดนประสาทวิทย์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๑๖ อัตรา

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น...

ข่าวล่าสุด