หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

โรงเรียนบ้านหัวสะพานน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรและสหกรณ์ สู่อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ด้าน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์...

บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำนักเรียนแกนนำเข้าอบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด หวังขยายผลให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็น และรู้จักการช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกวิธี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรม...

การแข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์...

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รร.บ้านหนองแวง

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลเมืองแฝก...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สร้างจิตสำนึกสุจริต โปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน...

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 3  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1...

9 ผอ.สพท.ในคลัสเตอร์ 14 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 256 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ข่าวล่าสุด