ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการดำเนินการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการอบรมครูพี่เลี้ยงตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล...

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มอบเงินกองทุนฯ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต 1...

เสนศิริอนุสรณ์ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายชาญชัย ชัยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม...

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ที่ รร.เสนศิริอนุสรณ์ และ รร.อนุบาลลำปลายมาศ

....เมือ่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม...

บุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเลี่ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรม "Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา" รายงานผลการจัดการศึกษา...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะค่า

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนบ้านมะค่า .... เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561...

ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปทยอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง

อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ พร้อมช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่ประสบอัคคีภัย ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว ทยอยส่งความช่วยเหลือมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง .....ตามที่เมื่อคืนวันที่  26 กุมภาพันธ์ ...

ข่าวล่าสุด