ข่าว/กิจกรรม

ผอ.สพป.เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรประสบอัคคีภัย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ครู-นักเรียน เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ วันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต...

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย นำนักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

........เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายดนัย มนเพียรจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นำนักเรียน...

KICK OFF นิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปล่อยคาราวานนิเทศติดตาม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในโรงเรียนและห้องเรียน พร้อมเสนอแนะให้กำลังใจสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 2561  นายพิพัฒน์...

กลุ่มลำปลายมาศ 6 และ 7 ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้

กลุ่มลำปลายมาศ 6 และ 7 ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ครูแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สู่การพัฒนานักเรียนและพัฒนาวิชาชีพของตน ........เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม...

เปิดโรงอาหารสามัคคีร่วมใจ บ้านโคกใหม่หนองสรวง

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใช้สื่อ DLTV จัดการเรียนรู้

........เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

CCF มอบทุนการศึกษา 2,294 ทุน กว่า 7 ล้านบาท

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้ 38 โรงเรียน ...

โรงเรียนบ้านยางฯ นำอาสามัครต่างชาติร่วมสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"  ได้รับสนันสนุน และประสานงานจาก นายมีชัย วีระไวทยะ มูลนิธิมีชัย  วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา...

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

............. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุวสันต์ ปัดกอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกับชุมชนทำกิจกรรมจิตอาสา...

ข่าวล่าสุด