ข่าว/กิจกรรม

คุณครูสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARDS

นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ   สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า...

รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่ผ่านการประชุมทางไกล

รมว.ศึกษาธิการ  ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่ ขอให้ดึงความสามารถของตนเองเต็มที่เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 .....เมื่อวันที่...

บุรีรัมย์ เขต 1 พัฒนาครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาผู้เรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดโครงการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อน PLC มุ่งขยายผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน .....เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561...

รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษนโยบายการบริหารการศึกษาแก่ผู้รักษาราชการ ผอ.สถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายณรงค์...

การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา...

โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยระดับภาค

....โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประเภทหญิงล้วนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้ง ๒...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการดำเนินการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการอบรมครูพี่เลี้ยงตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล...

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มอบเงินกองทุนฯ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต 1...

ข่าวล่าสุด