ข่าว/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม Cluster ๑๒ , ๑๓ และ ๑๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัด ๑๒ , ๑๓ ,...

นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2561

คุณครูลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์  อายุ  44  ปี จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมาวิชาเอก ...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”...

เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ เด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ นักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  ได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร...

เด็กหญิงจิราภา กมลจิต เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

เด็กหญิงจิราภา กมลจิต นักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง อ.ชำนิ  ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ ประเทศชาติ (ด้านศิลปะและดนตรี) ประจำปี 2561 ประวัติและผลงานทางด้านศิลปะ ...

วิเคราะห์ Pre O-net สู่การพัฒนาผู้เรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผล Pre O-net...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ภาครัฐ เอกชน ระดมความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันระดมความช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินให้แก่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด เมื่อวันที่ ๖...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์...

การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต ครูขาดแคลน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต ครูอัตราจ้างสาขาขาดแคลน ๔๐ อัตรา เมื่อวันที่ ๘...

กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมทางไกลมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ ๒๕๖๑

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และหัวหน้าหน่วยงานด้านการศึกษาในบุรีรัมย์ กว่า...

ข่าวล่าสุด