ข่าว/กิจกรรม

ประชุมพิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน .....เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์...

ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-Net

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ให้กำลังใจนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนอนุบาล...

๕ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ สรุปผลการติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา...

ตรวจรับข้อสอบ O-Net

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ...

บุรีรัมย์รณรงค์ใช้ผ้าไทย ทุกวันอังคาร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดฯ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมค่ายวิชาการของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน เตรียมพร้อมสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 ....... ...

บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐ ๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ...

เมืองบุรีรัมย์ ๔ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม...

อนุบาลลำปลายมาศ แชมป์ประเทศไทย “วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล” 2560

 ทีมวอลเลย์บอลชาย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชนะการแข่งขันระดับภูมิภาคได้เป็นตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา เข้าแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล (U...

ข่าวล่าสุด