ข่าว/กิจกรรม

เชิญชวนบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

โรงเรียนบ้านถาวร ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประสบภัยธรรมชาติพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง เมื่อคืนวันที่...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญของผู้เกษียณอายุราชการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อำนวยความสะดวกการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2563 จำนวน 153 ราย ที่ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา...

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๗...

จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก 80 แห่ง เพื่อขอรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 5...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ...

ข่าวล่าสุด