ข่าว/กิจกรรม

โรบินสัน สานฝันให้นักเรียน ปีที่ 12

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2562  บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  โดย คุณปิยะพร ...

การใช้สีชอล์กเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สีชอล์กเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแก่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม...

ชื่นชมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ทำคะแนนสอบได้เต็ม 100 คะแนน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

เข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี

ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันพุธ เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

ก.ต.ป.น.กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

OPEN HOUSE โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นชอบร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขให้สอดรับกับนโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ. เมื่อวันที 22...

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว...

ข่าวล่าสุด