ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี จาก สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการ Boot Camp

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-๑๙ จาก สพฐ.

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดบริการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายมานพ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๓

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘

ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม ระหว่างวันที่ 23-...

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด