ข่าว/กิจกรรม

ผอ.เขต มอบนโยบาย ต้อนรับวันเปิดเทอม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายต้อนรับวันเปิดเทอม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

บุรีรัมย์ พร้อมต้อนรับทุกท่านสู่งานมหรรมความสามารถฯของนักเรียน ระดับชาติ 6-8 ธันวาคม 2561

https://youtu.be/_6BQaFikq20 “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  ณ จังหวัดบุรีรัมย์”  วันที่...

ประชุม 76 เขตพื้นที่การศึกษาภาคอีสาน ชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถฯ ของนักเรียน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเดอศิตา จังหวัดบุรีรัมย์  นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายบังคม วางพวงมาลาและจุดเทียนถวายราชสักการะ วันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

การเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ชี้แจงนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังธุรการโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ถูกต้อง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เมื่อวันที่  ๑๖...

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ จ.น่าน

https://youtu.be/di31rw7DoAM เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2561 นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง...

ผอ.เขต รับโล่รางวัลลูกเสือดีเด่น

  เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์...

การจัดนิทรรศการนำเสนอสื่อ นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.๑ และ ป.๔

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

ข่าวล่าสุด