ข่าว/กิจกรรม

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๒...

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 แข่งขันทักษะวิชาการ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน”

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 จัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันในงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 18...

โรงเรียนบ้านหนองแวงร่วมกับหอศิลป์บ้านเด็กจัดอบรม “ศิลปะไม่ยากอย่างที่คิด”

โรงเรียนบ้านหนองแวง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะแก่นักเรียน โดยมีวิทยากรจากหอศิลป์บ้านเด็กให้ความรู้ นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดเผยว่า โรงเรียนร่วมกับหอศิลป์บ้านเด็ก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๓

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่...

กลุ่มลำปลายมาศ ๘ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๖๙

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มโรงเรียน...

กลุ่มลำ ๑ และลำ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการยกระดับคุณภาพห้องเรียน โดยใช้ PLC , LS

กลุ่มลำปลายมาศ ๑ และ ๒ ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการยกระดับคุณภาพห้องเรียนโดยใช้ชุมชุมแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการศึกษาห้องเรียน (LS) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันที่...

กลุ่มเมือง ๖ และลำ ๕ ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพระดับห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

โรงเรียนรวมมิตรวิทยาพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยาจัดอบรมพัฒนาครูเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์...

สพป.บร. 1 ร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ นำพาทำบุญวันธรรมสวนะ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มอำนวยการ...

ข่าวล่าสุด