ข่าว/กิจกรรม

50 โรงเรียน ร่วมพัฒนาการอ่านเขียนกับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 50 โรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงและรับฟังความเห็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) หารือแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนคุณภาพ (กรณีสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน) เมื่อวันที่  31...

เยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดควาย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

มอบเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาฯ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

Communicative English in the Classroom : Workshop

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน แก่ครูผู้สอนทุกระดับชั้น ทั้ง 201 โรงเรียน เมื่อวันที่ 31...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ....

ภาคเอกชนสนับสนุนการศึกษาเยาวชนที่โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562  คุณมาโนช มณีกาญจนเลิศ  คุณบุษราคัม แก้วโกย และคณะผู้มีจิตศรัทธาเพื่อการศึกษา...

นักเรียนโรงเรียนยางฯ รับทุนการศึกษาโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอลำปลายมาศ ออกหน่วยบริการอำเภอลำปลายมาศยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขตามนโยบายของรัฐบาล พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำทีมบริหาร สพป.พบเพื่อนครูรับเปิดเทอมใหม่

 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดโครงการ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พบเพื่อนครู "เข้าใจ...

ข่าวล่าสุด