ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่...

ผอ.เขต เยี่ยมค่ายลูกเสือ

๘ โรงเรียน ในกลุ่มลำปลายมาศ ๑ และกลุ่มลำปลายมาศ ๗ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๗-๘...

การแข่งขันกีฬา “ดอกบัวเกมส์”

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกบัวเกมส์" ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พิจารณางบประมาณระบบไฟฟ้า ประปา

  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

วันพุธ เคารพธงชาติ

  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต...

ยกย่องชมเชยนักเรียนทำความดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมชื่นชมนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เก็บเงินได้นำส่งมอบโรงเรียนเพื่อส่งคืนผู้เป็นเจ้าของ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนางสโรชินี...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบข้อสอบ O-NET

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี...

ข่าวล่าสุด