ข่าว/กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET อ.ลำปลายมาศ และ อ.ชำนิ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET อ.เมืองบุรีรัมย์ และ อ.บ้านด่าน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันแรก พบว่าแต่ละสนามสอบดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 1...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเตือนโรงเรียนเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเตือนโรงเรียนในสังกัด เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบของคณะกรรมประจำสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๗...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนพัฒนาการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมีความรู้และเข้าใจ สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ P-School Checking Program

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบ...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับ ซี.ซี.เอฟ

๑๓ โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจาก ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เพื่อหารือการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง รวมถึงการบริหารจัดการภายในค่ายลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด