ข่าว/กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ระนอง

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

การชุมปฏิบัติการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี...

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี...

ติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรจิตศึกษาพัฒนาสมองฯ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ เยี่ยมและติดตามหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหลักสูตร จิตศึกษาพัฒนาสมอง EF...

กลุ่มลำปลายมาศ ๗ สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่บ้านสวนรีสอร์ท อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร...

โครงการพัฒนาจริยคุณ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการโครงการกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู  และนักเรียน มีความรู้...

โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทย์ฯ น้อย รุ่น1-8 อบรมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้เรื่องน้ำและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมพิมานพรหม นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

กลุ่มลำปลายมาศ ๖ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีนน ครั้งที่ ๖๘

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66...

คลัสเตอร์ 14 คัดโรงเรียนคุณธรรมเป็นตัวแทนนำเสนอในระดับชาติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ข่าวล่าสุด