ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมในพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่บริเวณลานพิธี ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์...

“ทำดีด้วยจิตอาสา พัฒนาก่อนเปิดเรียน”

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" และชุมชน ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๐๘.๓๐ น. ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.ที่วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA เมื่อวันที่...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย

เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้านทุจริต

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี...

ยินดีกับนักเรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่  29 เมษายน 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ข่าวล่าสุด