ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางการรับเด็กเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมรับทราบแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายและป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรค และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรดูแลใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ...

เยี่ยมค่ายลูกเสือ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม...

สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลความขาดแคลนอาคารเพื่อการจัดสรรงบประมาณ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  นายพิพัฒน์ เพชรพรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความขาดแคลนและความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน...

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน ๘,๘๑๐ บาท  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์...

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ RT

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน RT : Reading Test กำหนดการสอบในวันศุกร์ที่...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่...

ผอ.เขต เยี่ยมค่ายลูกเสือ

๘ โรงเรียน ในกลุ่มลำปลายมาศ ๑ และกลุ่มลำปลายมาศ ๗ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๗-๘...

การแข่งขันกีฬา “ดอกบัวเกมส์”

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกบัวเกมส์" ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์...

ข่าวล่าสุด