ข่าว/กิจกรรม

ประชุมบุคลากรในสำนักงานขับเคลื่อนองค์กร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ดาวเรือง บานสะพรั่งที่โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เปิดเผยว่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้พร้อมใจกับนำต้นดาวเรืองมาประดับตกแต่งรอบบริเวณโรงเรียน ตามที่รับฐาลได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ปลูกดอกไม้สีเหลือง...

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อสรุปภารกิจงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓...

โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ ปลูกดาวเรืองในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงถวายพ่อ

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อให้ดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ทันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคม...

โรงเรียนบ้านยางฯ ปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่...

บุรีรัมย์ เขต ๑ แสดงมุทิตาจิตอำลาผู้เกษียณอายุราชการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาบุคลากรสู่ชุมชนการเรียนรู้ PLC

บุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยกระบวนการ PLC เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๘...

๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และจัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา...

ข่าวล่าสุด