ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. 16 ปี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพระครูน้อย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

การสัมมนาวิชาการและการนิเทศในยุคดิจิทัล

สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาเครือข่ายและกระบวนการนิเทศในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมระบบนิเทศสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ…กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้า สพป.บุรีรัมย์...

ลูกเสือพินิจ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครู D. A. R. E

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์...

ค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พัฒนาจิตพัฒนาความรู้และเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญใจกำลังใจโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย พร้อมให้คำแนะนำจัดทำรายงานเพื่อขอรับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ...

ข่าวล่าสุด