ข่าว/กิจกรรม

โรงเรียนบ้านโคกเก่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น

........เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเก่า...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

การประเมินนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

กลุ่มชำนิ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโดยกระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ  อำเภอชำนิ...

ผอ.สพป.เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรประสบอัคคีภัย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ครู-นักเรียน เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ วันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต...

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย นำนักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

........เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายดนัย มนเพียรจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นำนักเรียน...

KICK OFF นิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปล่อยคาราวานนิเทศติดตาม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในโรงเรียนและห้องเรียน พร้อมเสนอแนะให้กำลังใจสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 2561  นายพิพัฒน์...

กลุ่มลำปลายมาศ 6 และ 7 ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้

กลุ่มลำปลายมาศ 6 และ 7 ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ครูแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สู่การพัฒนานักเรียนและพัฒนาวิชาชีพของตน ........เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม...

เปิดโรงอาหารสามัคคีร่วมใจ บ้านโคกใหม่หนองสรวง

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด