ข่าว/กิจกรรม

เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสโรชินี...

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถ...

ลูกเสือจราจร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำลูกเสือ เนตรนารีฝึกภาคสนามปฏิบัติจริง เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความรู้เข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เมื่อวันที่...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือพินิจจิตอาสา (จราจร)

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องอบรมโครงการฝึกพิเศษ มทบ.๒๖ มณฑลทหารบก ที่ ๒๖...

ประชุมคณะกรรมการรับผลงาน ทรงคุณค่า สพฐ.

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมเตรียมความพร้อมรับผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาค

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมรับผลงานดีเด่นรางวัลทรงคุณค่า OBCE AWARDS       ...

ประชุมทางไกลการชี้แจงภารกิจ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล...

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ “ค่ายดนตรี กวี ศิลป์”

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่สนามโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางการรับเด็กเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมรับทราบแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์...

ข่าวล่าสุด