ข่าว/กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย

เมื่อวันที 19 เมษายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพปงบุรีรัมย์ เขต 1...

สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรัก...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562   นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ซักซ้อมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและเลขาฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ เพื่อให้นำไปขยายผลแก่โรงเรียนในกลุ่มให้ดำเนินการได้ถูกต้องตามกำหนด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  ที่ห้องประชุมเสนรังสรรค์  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

โรบินสัน สานฝันให้นักเรียน ปีที่ 12

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2562  บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  โดย คุณปิยะพร ...

การใช้สีชอล์กเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สีชอล์กเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแก่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม...

ชื่นชมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ทำคะแนนสอบได้เต็ม 100 คะแนน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

เข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันพุธ เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

ข่าวล่าสุด