ข่าว/กิจกรรม

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ที่ รร.เสนศิริอนุสรณ์ และ รร.อนุบาลลำปลายมาศ

....เมือ่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม...

บุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเลี่ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรม "Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา" รายงานผลการจัดการศึกษา...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะค่า

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนบ้านมะค่า .... เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561...

ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปทยอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง

อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ พร้อมช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่ประสบอัคคีภัย ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว ทยอยส่งความช่วยเหลือมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง .....ตามที่เมื่อคืนวันที่  26 กุมภาพันธ์ ...

บุรีรัมย์ดูงาน ขอนแก่น-หนองคาย เตรียมพร้อมเจ้าภาพศิลปหัตถกรรมภาคอีสาน ปี 61

5 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ และการศึกษาพิเศษ จับมือพร้อมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561...

ประชุมประจำเดือนบุคลากรในสำนักงานและการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

การสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๒๒๕ เขต

โครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดความถูกต้อง สะดวก  รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม้าและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม้า...

ข่าวล่าสุด