ข่าว/กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

โครงการรักษ์ภาษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษา คัดเลือกผลงานนักเรียนจากแต่ละกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

ศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้บริหารและบุคลากรจากทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ..กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พบครูโครงการภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน รุ่นที่ 3

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน  รุ่นที่ 3 พร้อมฝากให้ครูจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ active learning...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ IEP Online , SET , DMC

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐...

ข่าวล่าสุด