ข่าว/กิจกรรม

วันพุธ เคารพธงชาติ

  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต...

ยกย่องชมเชยนักเรียนทำความดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมชื่นชมนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เก็บเงินได้นำส่งมอบโรงเรียนเพื่อส่งคืนผู้เป็นเจ้าของ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนางสโรชินี...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบข้อสอบ O-NET

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ ...

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS...

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ จัดงาน Leadership Day

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ จัดงานวันแห่งผู้นำ Leadership Day หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ The Leader in Me...

“ธนาคารโรงเรียน”

  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

ข่าวล่าสุด