ข่าว/กิจกรรม

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบาย           ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความคุ้มค่าแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        ในสังกัด...

การขับเคลื่อนและขยายผลวิทยาการคำนวณ กลุ่มลำปลายมาศ ๘

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ นำโดย นายวีระชัย ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับวิทยากรแกนนำการจัดการศึกษาทางไกลศึกษาดูงาน Best Practice

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ คณะศึกษานิเทศก์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท....

โครงการปณิธานความดี เริ่มได้ที่ใจเรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการศึกษา DLTV

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓”

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดยประธานกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ และ ๒ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม...

ข่าวล่าสุด