ข่าว/กิจกรรม

รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อ ภาพยนตร์สั้น เพื่อต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...

ค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง...

นักเรียนคว้ารางวัล คณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ ๒๐๑๘

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์​และคณิตคิดเร็วระดับ​นานาชาติ...

ห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)

ศิษย์เก่าและชุมชน มอบห้องสมุด ICT มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมื่อวันที่ 17...

มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายพิพัฒน์...

อบรมความรู้กฎหมายและวินัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

บุรีรัมย์ เขต 1 นำบุคลากรทุกคนร่วมโครงการพัฒนาจริยคุณ เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรม ให้เป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาในสังกัด

บุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1ทุกคนร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักสำนึก นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาในสังกัด  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม...

ข่าวล่าสุด