ข่าว/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง...

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4 จัดงานมหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 6

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 นำผลงานครู-นักเรียนจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในงานมหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ ...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ จำนวน 27 คน  เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ในโอกาสเดียวกันรองเลขาธิการ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis)

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี  ...

พิธีเปิดอาคาร ร.ร.บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

OPEN HOUSE

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามการรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ของโรงเรียนในสังกัด และตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม...

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติยศ ผู้่บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต...

การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ลดขยะ สู่สำนักงานปลอดขยะ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดขยะ สู่สำนักงานปลอดขยะ สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๓...

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ายลูกเสือบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เตรียมดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมลูกเสือจังหวัด เริ่มดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓...

ข่าวล่าสุด