ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ ...

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS...

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ จัดงาน Leadership Day

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ จัดงานวันแห่งผู้นำ Leadership Day หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ The Leader in Me...

“ธนาคารโรงเรียน”

  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

Leadership Day ที่โรงเรียนบ้านกระสังฯ และโรงเรียนบ้านปัญจคาม

วันแห่งผู้นำ Leadership Day ของโรงเรียนในโครงการ The Leader in Me ส่งเสริมนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามการใช้สื่อ DLTV ที่โรงเรียนบ้านหนองขวาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

Leadership Day

โรงเรียนในโครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน จัดงาน Leadership Day...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แสดงความยินดี แชมป์-รองแชมป์ มินิวอลเลย์บอล อนุบาลลำปลายมาศ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

คว้าแชมป์และรองแชมป์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินฯ...

ข่าวล่าสุด