ข่าว/กิจกรรม

ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ...

กลุ่มเมือง 3 และบ้านด่าน 1 จัดประกวดนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  3 และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน...

พิธีเปิดอาคารรัฐราษฎร์ร่วมใจ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามการดำเนินโครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับห้องเรียน จากคณะกรรมการ IQA ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๐...

กิจกรรม Ovaltine SMART พัฒนาสมองวัย ๓ ขวบ

บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต์สกัด “โอวัลติน...

เขตพัฒนาคุณภาพชำนิ เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภพาการศึกษาระดับห้องเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพชำนิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน เมื่องวันที่ 10 กันยายน 2562...

กลุ่มเมือง 7 และบ้านด่าน 2 บูรณาการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7 และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)...

เปิดอาคารเรียนประชารัฐร่วมใจ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

พิธีเปิดอาคารเรียน ประชารัฐร่วมใจ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙...

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในสังกัด 13 ราย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9...

กลุ่มลำปลายมาศ 6-7 บูรณาการความร่วมมือระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 7 และลำปลายมาศ 6 ประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 6...

ข่าวล่าสุด