ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแผน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานจิตอาสา เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม      พระชนมพรรษา...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมจัดงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง...

การประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ๒๘ อัตรา

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

การจัดกิจกรรมวิทยาการคำนวณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วย วิท่ยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) การเรียนรู้ดิจิทัล...

ข่าวล่าสุด