ข่าว/กิจกรรม

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะค่า

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนบ้านมะค่า .... เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561...

ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปทยอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง

อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ พร้อมช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่ประสบอัคคีภัย ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว ทยอยส่งความช่วยเหลือมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง .....ตามที่เมื่อคืนวันที่  26 กุมภาพันธ์ ...

บุรีรัมย์ดูงาน ขอนแก่น-หนองคาย เตรียมพร้อมเจ้าภาพศิลปหัตถกรรมภาคอีสาน ปี 61

5 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ และการศึกษาพิเศษ จับมือพร้อมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561...

ประชุมประจำเดือนบุคลากรในสำนักงานและการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

การสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๒๒๕ เขต

โครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดความถูกต้อง สะดวก  รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม้าและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม้า...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู...

มอบเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาแก่ครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

.....เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตพื้นที่บริการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ออกนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในพื้นที่บริการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมวางแผนการประเมินนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว ...... นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น...

ประชุมคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป. ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ข่าวล่าสุด