ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการ “พาณิชย์ จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง”

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเข้าร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายและการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)และการศึกษาชั้นเรียน(LS) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามและมอบทุนการศึกษานักเรียนตกหล่นนอกระบบโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน ๓ ราย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสุดาพร หงษ์นคร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา...

การคัดเลือก Best Practice ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต้านทุจริต บริษัทสร้างการดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด