ข่าว/กิจกรรม

ธนวัฒน์ วิเศษนคร เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

นักวอลเลย์บอลทีมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษนคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เพื่อติดตามความพร้อมในการรับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์...

ทำบุญปีใหม่ กราบขอพรเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมกำหนดการประเมินรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ไหว้พระรับพร ต้อนรับปีกุน

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่...

บุรีรัมย์ เขต 1 เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสโรชินี...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี...

โรงเรียนบ้านโคกสนวน นำนักเรียนเข้าอบรม “ฉลาดรู้เรื่องเพศ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561  โรงเรียนบ้านโคกสนวน อ.ชำนิ ได้จัดอบรม “ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ให้แก่นักเรียนชั้น...

ข่าวล่าสุด