ข่าว/กิจกรรม

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มีเป้าหมายหลัก คือ คุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก เมื่อวันที่...

ตักบาตรถวายพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕...

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนดีใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

อบรมการทำ OBEC LINE

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ประชุมบุคลากรในสำนักงาน สพป.บร.๑

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตูบช้าง (อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙)

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสโรโชนี โอชโร...

พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แนะนำตัวในที่ประชุมกรมการจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ต้อนรับ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ผู้บริหาร ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1...

อบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม”

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด