ข่าว/กิจกรรม

ต้อนรับ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ผู้บริหาร ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1...

อบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม”

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ประชุมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์...

พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป....

ข่าวล่าสุด