ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๘...

๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และจัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา...

ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนเครือข่ายสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายประยงค์...

๕ เขตพื้นที่การศึกษา นำนักกีฬาทีมชาติ ร่วมเสวนา “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ในงานเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา...

๕ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เสวนาวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา”

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ๒ ๓...

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ แข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน     เพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่องให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู อมรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เดือนตุลาคม ๒๕๕๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด จัดทำริบบิ้นดำไว้ทุกข์แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

ลำปลายมาศ ๕ เข้าค่ายภาษาอังกฤษพิชิตโจทย์ O – NET

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดค่ายภาษาอังกฤษพิชิตโจทย์ O - NET เพื่อยกระดบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน...

๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”  อ.ลำปลายมาศ จัดโครงการ “๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  โดยคณะครู...

ข่าวล่าสุด