ข่าว/กิจกรรม

โรงเรียนบ้านยางฯ ปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่...

บุรีรัมย์ เขต ๑ แสดงมุทิตาจิตอำลาผู้เกษียณอายุราชการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาบุคลากรสู่ชุมชนการเรียนรู้ PLC

บุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยกระบวนการ PLC เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๘...

๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และจัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา...

ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนเครือข่ายสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายประยงค์...

๕ เขตพื้นที่การศึกษา นำนักกีฬาทีมชาติ ร่วมเสวนา “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ในงานเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา...

๕ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เสวนาวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา”

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ๒ ๓...

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ แข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

ข่าวล่าสุด