บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  มอบห้องสมุดปันน้ำใจ “อ่านเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง พร้อมทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ มูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านนากลาง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานรับมอบห้องสมุดปันน้ำใจ พร้อมกล่าวขอบคุณ นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited)  และคณะ ที่ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนมอบห้องสมุดครั้งนี้   พร้อมกับได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ แก่นักเรียน  ตามโครงการ “ปันน้ำใจมอบห้องสมุด ปี 8” โดยได้รับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งเสริมการอ่านของเยาวชน  “อ่านเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง”   นอกจากนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   ได้ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน  มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของอื่นๆ  รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท  โดยมีนางวารุณี ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง และคณะครู นักเรียน ต้อรับและร่วมทำกิจกรรมที่ทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  จัดขึ้นด้วย

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน / อภิรักษ์จันทวี..ภาพ