ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามการรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ของโรงเรียนในสังกัด และตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ออกติดตามการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562   พร้อมกับได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ อ.เมืองบุรีรัมย์  ของทุกระดับชั้น และการจัดกิจกรรมงานอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการทำงานให้แก่นักเรียน

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เปินสอนตังแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 214 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม18 คน มีนายสมพงษ์ กล้าแข็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน/อภิรักษ์จันทวี..ภาพ
ดูภาพเพิ่มเติม