เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน นายสมศักดิ์ แมนไธสง นายกเทศบาลเมืองชุมเห็ด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมเห็ด ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานจากฝีมือของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ