กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 นำผลงานครู-นักเรียนจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในงานมหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 6 

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 6 ของกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4 เพื่อให้คณะครู-นักเรียนจากทั้ง 11 โรงเรียน นำผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 2561 มาจัดแสดงนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน   รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การแสดงบนเวที  สาธิตการทำอาหาร เครื่องดื่ม  การจำหน่ายผลผลิตของโรงเรียน   ทั้งนี้ได้มีกลุ่มอาชีพในชุมชนนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย   รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา  นำบุคลากรและนักศึกษามาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนด้วย

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ 1 ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือของโรงเรียนในกลุ่มทั้ง 11 โรงเรียน ที่ได้มีการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6  และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรมด้วย  ทำให้ครู-นักเรียนได้แสดงผลงานความสามารถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนางานของตนเองต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด