ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันพุธ เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี

……..เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งได้กำหนดขึ้นในทุกงวันพุธ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และยืนสงบนิ่งเพื่อทำจิตใจให้สงบเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และจัดให้บุคลากรผลัดเปลี่ยนกันกล่าวถึงการทำความดีของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินชีวิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยในวันพุธนี้ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวถึงการทำความดีที่ตนภูมิใจ คือการปฏิบัติหน้าที่ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ ได้มีโอกาสช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต และเมื่อเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก็ได้มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

……..จากนั้น นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา การปรับปรุงอาคารสถานที่  การซ่อมแซมยานพาหนะของทางราชการ และขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนด้วยดี

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด