เมื่อวันที 19 เมษายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพปงบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบวาตภัย  พายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 จำนวน 6 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน  โรงเรียนบ้านโคกกกลาง โรงเรียนบ้านโนนแดง โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก และโรงเรียนบ้านสารภี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวงอำเภอลำปลายมาศ   เพื่อสำรวจสภาพความเสียหาย  ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายในส่วนหลังคาอาคาร ฝ้าเพดานและจากต้นไม้ล้มทับสิ่งก่อสร้าง  เพื่อให้ขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานเพื่อรับงบประมาณซ่อมแซมต่อไป