ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์ฉัตรโชค นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นประถมศึกษาปีที่ 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นเมิื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี  และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกันแข่งขันที่ประเทศไต้หวันด้วย