โรงเรียนบ้านโคกสนวน
โรงเรียนบ้านตะโก

ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ยืนคอยรับนักเรียนที่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน สร้างความอบอุ่น มั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ปลูกฝังมารยาท และวัฒนธรรมไทยเรื่องการไหว้ การทำความเคารพ   พร้อมกับพบปะนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติ เตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ด้วย

ขอบคุณภาพกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด