เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.สุรินทร์ และมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.บุรีรัมย์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 5 ราย  เป็นสาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายจักรพันธ์ สมพร โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) นายพรชัย มะลิวรรณ์ โรงเรียนบ้านหลักเขต นายชัยวัฒน์ หนูน้ำคำ โรงเรียนบ้านช่อผกา และนายขวัญชัย จารุเสรีนนท์ โรงเรียนวัดละลวด และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 ราย ได้แก่ นายธีรพล มณีศรี โรงเรียนบ้านลุงม่วง  โดยมีนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอนันตยา พิมพ์ภู ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางราชการต่างๆ

ศากุน สิริพานิช…รายงาน