เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมทางไกล การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/การเลื่อนวิทยฐานะ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้แจ้งให้ติดตามรับชม ณ ที่ตั้ง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน