สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษา คัดเลือกผลงานนักเรียนจากแต่ละกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ ได้ชี้แจงแนวทางการติดสินคัดเลือกผลงานนักเรียน การแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้มีการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 20 กลุ่มมาแล้ว โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่คัดเลือกผลงานกิจกรรมละ 3 รางวัล คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  รวมจำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  การเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  การเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และการแต่งกาพย์ฉบัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ทั้งนี้ เพื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนในด้านทักษะภาษาไทย และคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด