เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน

นางสาวศากุน  ศิริพานิช ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ  ด้กล่าวความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติมาโดยตลอด คือ การทำหน้าที่ทุกๆ หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อยู่ที่บ้านก็ทำหน้าที่ของลูกที่ดี  ด้วยการดูแลบุพการี  ดูแลครอบครัว อยู่ที่ทำงาน    ก็ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด แม้ว่าในการทำงานจะมีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจ แต่ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตรงไปตรงมา และเพื่อประโยชน์ขององค์กร

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน