สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน ๑๓ อัตรา

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง โดยขอให้ตั้งใจทำงานด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของเด็กและราชการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รักษาระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก สร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พัฒนางาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทำงานอย่างมีความสุข

ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ๑๓ อัตรา ดังนี้ คณิตศาสตร์ ๒ ตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , วิทยาศาสตร์ ๓ ตำแหน่ง โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , พลศึกษา ๒ ตำแหน่ง โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองฯ , ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองฯ , ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ อำเภอเมืองฯ , บรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์  (บ้านบัว) อำเภอเมืองฯ , นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อำเภอเมืองฯ ,  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนเบญจคามวิทยาอำเภอเมืองฯ , เกษตรกรรม โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน