รงเรียนบ้านหนองแวง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะแก่นักเรียน โดยมีวิทยากรจากหอศิลป์บ้านเด็กให้ความรู้

นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดเผยว่า โรงเรียนร่วมกับหอศิลป์บ้านเด็ก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามโครงการ “ศิลปะไม่ยากอย่างที่คิด”  มีคุณครูนิทัศน์ จันทนากร ครูผู้สอนจากรายวิชาศิลปะ วิทยากรจากหอศิลป์บ้านเด็กเดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ เทคนิคการวาดภาพ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00  –  15.00 น. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน ได้พัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะอย่างเหมาะสม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  การอบรมในครั้งนี้ มีนายสมบูรณ์ เทพศรัทธา นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว และนางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ 8 ร่วมกิจกรรม

หอศิลป์บ้านเด็ก เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมความรู้ทักษะความสามารถทางศิลปะของเด็ก เพื่อให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน รู้คุณค่าของตนเอง รวมทั้งหอศิลป์บ้านเด็กได้ผลิจรายการสำหรับเด็ก เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในรายการสีสันทัศนศิลป์ และวิชาศิลปะด้วย

สมบูรณ์ เทพศรัทธา…รายงาน