กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 จัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันในงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมชมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู-นักเรียนที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปหัตกรรม และเทคโนโลยีแก่นักเรียน และคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

พัชรินทร์ มีพัฒน์…รายงาน