สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 จำนวน 16 ราย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ พร้อมให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต นอกจากนี้ได้มี ผอ.กลุ่ม ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูที่ดี สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในสายงาน ความรู้เรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) การจัดทำบันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และการบันทึกข้อมูลในแฟ้มทะเบียนประวัติ โดยครูผู้ช่วยที่เข้ารับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ เป็นครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา จำนวน 16 ราย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม