เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน