เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.  ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน 5 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3  การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 และการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) กำหนดแข่งขันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม มีนายสมาน กลมกูล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไทร ประธานกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 7 และนายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ

การแข่งขันในครั้งนี้ จะคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม