เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายจิรวัฒต์ เทศแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้้น 18 กิจกรรม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ มีนายจิรวัฒน์ เทศแก้ว ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 7 และนางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม