สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันระหว่าง 6-7 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 5 พฤศจืกายน 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมวดหมู่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ไม่รวมนักบินน้อย สพฐ.) และหมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งกำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ นางสโรชินี โอชโร อดีต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดการการศึกษา พบปะมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการแก่คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ  จากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มประชุมของกรรมการแต่ละหมวดหมู่วิชา และรายกิจกรรม โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานดำเนินการ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันตามกำหนดต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม