โรงเรียนวัดบ้านตะขบ “โนนตะครองโคกใหม่วิทยา” ทำบุญ-เปิดอาคารเรียน สปช.104/26 และนำชุมชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ “โนนตะครองโคกใหม่วิทยา” อ.ลำปลายมาศ  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,670,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26  ขนาด 2 ชั้น  4 ห้องเรียน  เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่เดิมมีสภาพเก่าทรุดโทรม  ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อย่างมีคุณภาพ

พิธีทำบุญและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่นี้ ได้มีนายพิเชษฐ จันศรี  ผอ.โรงเรียนคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชนร่วมพิธีจำนวนมาก หลังจากนั้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน / อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ
ดูภาพทั้งหมด