เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ขึ้น โดยมีนายวิทยา สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศิลา ประธานกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔  และผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทั้ง ๑๑  โรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศให้ตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

 ชนาวุฒิ ทรงรัมย์…รายงาน