สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความเข้าใจ        และปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมบันทึกข้อมูลในการทำสัญญาเช่าในระบบ e-GP ให้ถูกต้อง โดยมี นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ชี้แจงรายละเอียดในการเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg 11
    File size: 212 KB