กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  8 ร่วมกันจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “เมือง 8 เกมส์”  ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา และสร้างความรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “เมือง 8 เกมส์ ครั้งที่ 8” ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8 ทั้ง 14 โรงเรียน ร่วมกันจัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตั้งแต่วันที่ 20 -28 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการแข่งข 5 ประเภท ได้แก่ ฟุ๖บอล เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เปตอง และกรีฑา  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา-กรีฑาและสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ศากุน ศิิริิพานิช..รายงาน / อภิรักษ์ จันทวี..ภาพ    
ดูภาพเพิ่มเติม