สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดกรอง ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่อยู่ในแผนดำเนินการควบรวมโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดกรอง ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดในตำบลเดียวกัน น้อยกว่า 6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัด ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร

ทั้งนี้  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มี โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งสิ้น 105 โรงเรียน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดกรองตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลที่กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการไว้ในเบื้องต้น เพื่อนำส่งรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม